Kochać to nie zawsze znaczy to samo

  • 14 kwietnia 2021
  • 0 Comment
  • 2 Views
  • 0 Like

Promocja jest efektywną formą zachęcenia klienta do zaciekawienia towarem, usługą albo logotypem. Promowanie oraz zachęcanie do skierowania na konkretny artykuł to reklama rodzaju Gdy zostaniesz opętana przez demona seksu. Jest ona skierowana tylko na interesy określonej firmy. Oznacza to, iż wytwarzając, a później emitując spot reklamowy, można jedynie chwalić, proponować oraz pokazywać towar swojej marki, bez porównań z takim samym wyrobem innego wykonawcy. Taka forma prezentacji jest zakazana. Nie wolno pokazywać marki konkurencyjnej w swej reklamówce, bez względu na to, czy mamy zamiar tylko o niej wspomnieć, czy także, co jest niedopuszczalne oczernić konkurującą na płaszczyźnie rynkowej jednostkę gospodarczą bądź też jej wyrób. Można natomiast użyć stwierdzenia o nie zrównaniu własnego tworu w stosunku do innych, bez przytoczenia rzeczowych rywali. wyjaśniając to,można o swoim produkcie mówić czy pisać, że jest on jedyny w swoim rodzaju na rynku, iż jest numerem wiodącym, iż tylko ten towar spełni oczekiwania klienta. nie wolno tutaj odbiegać odprawdy, ale właśnie taka forma jest legalna.

źródło: Kochać to nie zawsze znaczy to samo

About the author