Urojenia wielkościowe

W tym artykule omówimy urojenia wielkościowe, które charakteryzują się fałszywymi przekonaniami chorego co do znaczenia, zajmowanego stanowiska, zdolności czy możliwości. Wszystko to – jak wskazują specjaliści – ma związek z nadmiernie wysoką samooceną osoby, która cierpi na urojenia wielkościowe.

W takim stanie umysłu chory może się podawać za uczonego, wynalazcę, osobę sławną, bogatą, wpływową. Osoba taka jest przekonana o tym, że ma ogromny talent, nieprzeciętne zdolności, niezwykłe umiejętności, wysoką pozycję społeczną. Bywa też tak, że chory z urojeniami wielkościowymi odnosi je do wyimaginowanych krewnych lub przodków – także bardzo wpływowych, bogatych, o ogromnym znaczeniu.

Ponadto, specjaliści wskazują na fakt, że urojenia wielkościowe mogą iść w parze z psychozami organicznymi oraz ze schizofrenią. W tej ostatniej, urojenia chorego osiągają rozmiary absurdalne np. jest przekonany, że jest cesarzem, wpływowym politykiem. Dodatkowo chory w takim stanie ma euforyczny nastrój.

Warto dodać, że urojenia wielkościowe łączą się czasem z urojeniami prześladowczymi, w których to urojeni wrogowie zagrażają choremu.

Czy urojenia to choroba?