Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

seniorUrojenia pojawiają się także u osób w podeszłym wieku. Częstokroć są one objawami towarzyszącymi chorobom związanym ze starością takimi jak choroba Alzheimera czy otępienie stacze.
Urojenia pojawiają się najczęściej u seniorów, u których występuje powolna degeneracja układu nerwowego. Mogą się one przejawiać w różny sposób. Jednym ze sztandarowych przykładów urojeń w wieku senioralnym jest ustawiczne podejrzewanie osób znajdujących się w pobliżu o kradzieże czy inne złe czyny. Urojenia związane z chęcią zabrania seniorowi jego własności bądź też skrzywdzenia go są szczególnie charakterystyczne dla osób z chorobą Alzheimera. W przypadku demencji starczej urojenia występują częstokroć w połączeniu z halucynacjami i towarzyszą innym zaburzeniom neurologicznym takim jak np. spowolnienie myślenia, upośledzenia pamięci czy zmniejszeniu zdolności intelektualnych.

Warto zaznaczyć, że w starszym wieku mogą pojawić się także omawiane wcześniej zaburzenia metaboliczne takie jak np. cukrzyca czy problemy z nerkami, które także mogą prowadzić do powstania splątania.

Jak znaleźć psychoterapie dla osób starszych w Warszawie ?