Urojenia – czyli?…

Często mówimy o urojeniach, co jednak nie znaczy, że tak do końca wiemy, czym one są. Dziś zatem kilka podstawowych informacji o urojeniach jakie występują w chorobach psychiatrycznych.

Urojenia to zaburzenia myślenia opierające się na fałszywych przekonaniach i błędnych sądach. Chory nie przyjmuje żadnych argumentów obalających jego twierdzenia i podtrzymuje je nawet widząc dowody na brak ich prawdziwości.

Urojenia towarzyszą równym chorobom. Najczęściej można je zaobserwować w psychozach ale pojawiają się także w przebiegu schizofrenii. Duża ilość urojeń charakteryzuje zwłaszcza schizofrenię paranoidalną.

Urojenia nie mają nic wspólnego z poziomem wiedzy u chorego, co sprawia, że każdy człowiek może mieć zwidy zaniżające jego wiedzę jak też odwrotnie.

Pojawienie się urojeń świadczy o chorobie i należy koniecznie odwiedzić psychiatrę. Należy pamiętać, że  urojenia to objaw chorobowy stąd też bardzo ważna jest szybka diagnoza i rozpoczęcie terapii.