Psychoedukacja – ważny element terapii urojeń

Urojenia są jednym z objawów pojawiających się w przebiegu niektórych chorób psychicznych. Walczy się z nimi na wiele różnych sposobów. Zazwyczaj pacjentowi przepisywane są leki, które zmniejszają uciążliwość urojeń lub je wręcz likwidują. Niestety nie każdy chory chce przyjmować farmaceutyki. Czasami nie czuje takiej potrzeby a czasami po prostu boi się podawanych leków. W takich wypadkach konieczne staje się dobre wyedukowanie pacjentów. Czytaj dalej Psychoedukacja – ważny element terapii urojeń

Urojenia – czyli?…

Często mówimy o urojeniach, co jednak nie znaczy, że tak do końca wiemy, czym one są. Dziś zatem kilka podstawowych informacji o urojeniach jakie występują w chorobach psychiatrycznych.

Urojenia to zaburzenia myślenia opierające się na fałszywych przekonaniach i błędnych sądach. Chory nie przyjmuje żadnych argumentów obalających jego twierdzenia i podtrzymuje je nawet widząc dowody na brak ich prawdziwości.

Urojenia towarzyszą równym chorobom. Najczęściej można je zaobserwować w psychozach ale pojawiają się także w przebiegu schizofrenii. Duża ilość urojeń charakteryzuje zwłaszcza schizofrenię paranoidalną.

Urojenia nie mają nic wspólnego z poziomem wiedzy u chorego, co sprawia, że każdy człowiek może mieć zwidy zaniżające jego wiedzę jak też odwrotnie. Czytaj dalej Urojenia – czyli?…

Urojenia wielkościowe

W tym artykule omówimy urojenia wielkościowe, które charakteryzują się fałszywymi przekonaniami chorego co do znaczenia, zajmowanego stanowiska, zdolności czy możliwości. Wszystko to – jak wskazują specjaliści – ma związek z nadmiernie wysoką samooceną osoby, która cierpi na urojenia wielkościowe.

W takim stanie umysłu chory może się podawać za uczonego, wynalazcę, osobę sławną, bogatą, wpływową. Osoba taka jest przekonana o tym, że ma ogromny talent, nieprzeciętne zdolności, niezwykłe umiejętności, wysoką pozycję społeczną. Bywa też tak, że chory z urojeniami wielkościowymi odnosi je do wyimaginowanych krewnych lub przodków – także bardzo wpływowych, bogatych, o ogromnym znaczeniu.

Ponadto, specjaliści wskazują na fakt, że urojenia wielkościowe mogą iść w parze z psychozami organicznymi oraz ze schizofrenią. W tej ostatniej, urojenia chorego osiągają rozmiary absurdalne np. jest przekonany, że jest cesarzem, wpływowym politykiem. Dodatkowo chory w takim stanie ma euforyczny nastrój.

Warto dodać, że urojenia wielkościowe łączą się czasem z urojeniami prześladowczymi, w których to urojeni wrogowie zagrażają choremu.

Czytaj dalej Urojenia wielkościowe

Urojenia owładnięcia

W tym artykule omówimy urojenia owładnięcia, które charakteryzują się tym, że chory jest przekonany, że jego ustrój jest opanowany przez jakąś nieznaną mu siłę, człowieka lub zwierzę. Ową siłą, którą chory jest owładnięty może być np. jakieś urządzenie techniczne.

Absurdalność tych urojeń polega także na tym, że chory jest przekonany, że jakaś siła, człowiek lub zwierzę przebywają w nim samym i kierują/sterują jego postępowaniem. Z pewnością nie jest to sytuacja łatwa ani dla lekarzy, ani dla bliskich chorego.

Osoba, która cierpi na urojenia owładnięcia nie pozwoli sobie wytłumaczyć przy pomocy rzeczowych argumentów, że nikt na niego nie oddziałuje i nie wysyła sygnałów.

Kolejnym trudnym aspektem dla lekarzy w tego typu urojeniach, jest to, że chory często jest przekonany, że ma wszczepiony pod skórę chip i w ten sposób jest przez kogoś sterowany. Bywa i tak, że dochodzi do tego pewność chorego, że ktoś poprzez telepatię nasyła mu myśli, dyktuje jak ma się zachowywać i co myśleć – słowem stał się bezwolną istotą sterowaną przez innych lub jakąś nieznaną, obcą siłę.

Czytaj dalej Urojenia owładnięcia

Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

seniorUrojenia pojawiają się także u osób w podeszłym wieku. Częstokroć są one objawami towarzyszącymi chorobom związanym ze starością takimi jak choroba Alzheimera czy otępienie stacze.
Urojenia pojawiają się najczęściej u seniorów, u których występuje powolna degeneracja układu nerwowego. Mogą się one przejawiać w różny sposób. Jednym ze sztandarowych przykładów urojeń w wieku senioralnym jest ustawiczne podejrzewanie osób znajdujących się w pobliżu o kradzieże czy inne złe czyny. Urojenia związane z chęcią zabrania seniorowi jego własności bądź też skrzywdzenia go są szczególnie charakterystyczne dla osób z chorobą Alzheimera. W przypadku demencji starczej urojenia występują częstokroć w połączeniu z halucynacjami i towarzyszą innym zaburzeniom neurologicznym takim jak np. spowolnienie myślenia, upośledzenia pamięci czy zmniejszeniu zdolności intelektualnych.

Warto zaznaczyć, że w starszym wieku mogą pojawić się także omawiane wcześniej zaburzenia metaboliczne takie jak np. cukrzyca czy problemy z nerkami, które także mogą prowadzić do powstania splątania.

Czytaj dalej Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego