Urojenia – zespół majaczeniowy

urojeniaZespół majaczeniowy nazywany jest inaczej delirium. Nazwa ta kojarzona jest najczęściej ze stanem wywoływanym przez nadużywanie alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że przyczyn takiego zaburzenia jest znacznie więcej.
Poza alkoholem delirium może wystąpić także po wybudzeniu z głębokiej narkozy. Zdarza się, że urojenia pojawiają się u pacjenta zaraz po przebudzeniu, ale możliwe jest także ich pojawienie się po kilku godzinach, a nawet kilku dniach.

Zespół majaczeniowy może pojawić się także u chorych z wysoką gorączką, zaburzeniami elektrolitowymi, odwodnieniem czy encefalopatią mocznicową.

Niezależnie od przyczyny powstania urojeń ich objawy są podobne. Pacjent jest zdezorientowany, niepewny siebie, zalękniony. Temu stanowi mogą również towarzyszyć omamy wzrokowe i słuchowe. Czytaj dalej Urojenia – zespół majaczeniowy