Psychoedukacja – ważny element terapii urojeń

Urojenia są jednym z objawów pojawiających się w przebiegu niektórych chorób psychicznych. Walczy się z nimi na wiele różnych sposobów. Zazwyczaj pacjentowi przepisywane są leki, które zmniejszają uciążliwość urojeń lub je wręcz likwidują. Niestety nie każdy chory chce przyjmować farmaceutyki. Czasami nie czuje takiej potrzeby a czasami po prostu boi się podawanych leków. W takich wypadkach konieczne staje się dobre wyedukowanie pacjentów.

Psychoedukacja polega na przekazaniu wiedzy specjalistycznej w taki sposób, aby pacjent dokładnie zrozumiał wszystkie aspekty swojej choroby oraz leczenia. Edukatorem może być lekarz prowadzący albo inna osoba przez niego wskazana. Wiedza dotycząca leczenia może być przekazywana w bezpośrednich spotkaniach edukatora i pacjenta lub w grupach terapeutycznych.

W przypadku psychoedukacji skierowanej do osób z urojeniami bardzo ważne jest nie tylko omówienie choroby oraz metod leczenia, ale także pokazanie wszystkich pozytywnych aspektów wybranego rodzaju terapii. Chorzy, u których występują urojenia, często rezygnują z leczenia po ustąpieniu dolegliwości. Jest to błędne postępowanie, ponieważ urojenia zazwyczaj wracają i często są silniejsze niż przed podaniem leków. Dlatego zadaniem psychoedukacji jest przekonanie pacjenta do stałego leczenia.

Jak leczyć urojenia?