Urojenia wielkościowe

W tym artykule omówimy urojenia wielkościowe, które charakteryzują się fałszywymi przekonaniami chorego co do znaczenia, zajmowanego stanowiska, zdolności czy możliwości. Wszystko to – jak wskazują specjaliści – ma związek z nadmiernie wysoką samooceną osoby, która cierpi na urojenia wielkościowe.

W takim stanie umysłu chory może się podawać za uczonego, wynalazcę, osobę sławną, bogatą, wpływową. Osoba taka jest przekonana o tym, że ma ogromny talent, nieprzeciętne zdolności, niezwykłe umiejętności, wysoką pozycję społeczną. Bywa też tak, że chory z urojeniami wielkościowymi odnosi je do wyimaginowanych krewnych lub przodków – także bardzo wpływowych, bogatych, o ogromnym znaczeniu.

Ponadto, specjaliści wskazują na fakt, że urojenia wielkościowe mogą iść w parze z psychozami organicznymi oraz ze schizofrenią. W tej ostatniej, urojenia chorego osiągają rozmiary absurdalne np. jest przekonany, że jest cesarzem, wpływowym politykiem. Dodatkowo chory w takim stanie ma euforyczny nastrój.

Warto dodać, że urojenia wielkościowe łączą się czasem z urojeniami prześladowczymi, w których to urojeni wrogowie zagrażają choremu.

Czytaj dalej Urojenia wielkościowe

Urojenia owładnięcia

W tym artykule omówimy urojenia owładnięcia, które charakteryzują się tym, że chory jest przekonany, że jego ustrój jest opanowany przez jakąś nieznaną mu siłę, człowieka lub zwierzę. Ową siłą, którą chory jest owładnięty może być np. jakieś urządzenie techniczne.

Absurdalność tych urojeń polega także na tym, że chory jest przekonany, że jakaś siła, człowiek lub zwierzę przebywają w nim samym i kierują/sterują jego postępowaniem. Z pewnością nie jest to sytuacja łatwa ani dla lekarzy, ani dla bliskich chorego.

Osoba, która cierpi na urojenia owładnięcia nie pozwoli sobie wytłumaczyć przy pomocy rzeczowych argumentów, że nikt na niego nie oddziałuje i nie wysyła sygnałów.

Kolejnym trudnym aspektem dla lekarzy w tego typu urojeniach, jest to, że chory często jest przekonany, że ma wszczepiony pod skórę chip i w ten sposób jest przez kogoś sterowany. Bywa i tak, że dochodzi do tego pewność chorego, że ktoś poprzez telepatię nasyła mu myśli, dyktuje jak ma się zachowywać i co myśleć – słowem stał się bezwolną istotą sterowaną przez innych lub jakąś nieznaną, obcą siłę.

Czytaj dalej Urojenia owładnięcia

Urojenia hipochondryczne

medications-342481_640Urojenia hipochondryczne to przekonanie chorego o tym, że jest śmiertelnie lub ciężko chory, co nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.

 

Osoby, które cierpią na urojenia hipochondryczne nader często są także nadmiernie podejrzliwe, nieufne w stosunku do otoczenia, a także niezwykle wrogie i histeryczne.

 

W urojeniach hipochondrycznych lęk chorego o swój organizm urasta do wymiaru psychozy. W takim przypadku ktoś może być przekonany, że np. choruje na raka. Warto zaznaczyć, że osoby chore z urojenia potrafią być niezwykle sugestywne i czasem najbliżsi (żona, mąż, ) zaczynają wierzyć i ich wyimaginowane choroby.

 

Dla lekarzy także nie są to łatwe sytuacje, bowiem wykonali pełną diagnostykę w kierunku choroby, którą uroił sobie pacjent np. rak żołądka. Stwierdzili, że pacjent jest zdrowy, a chory nadal kieruje zarzuty pod adresem lekarzy, że nie potrafią ani diagnozować ani leczyć.

Urojenia hipochondryczne powinny być leczone przez lekarzy psychiatrów bądź psychologów. Choć jest to proces długotrwały, chory musi wykazać dobrą wolę oraz zaakceptować fakt, że należy się leczyć. Taka postawa to pierwszy krok do powrotu do zdrowia.

Czytaj dalej Urojenia hipochondryczne

Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

seniorUrojenia pojawiają się także u osób w podeszłym wieku. Częstokroć są one objawami towarzyszącymi chorobom związanym ze starością takimi jak choroba Alzheimera czy otępienie stacze.
Urojenia pojawiają się najczęściej u seniorów, u których występuje powolna degeneracja układu nerwowego. Mogą się one przejawiać w różny sposób. Jednym ze sztandarowych przykładów urojeń w wieku senioralnym jest ustawiczne podejrzewanie osób znajdujących się w pobliżu o kradzieże czy inne złe czyny. Urojenia związane z chęcią zabrania seniorowi jego własności bądź też skrzywdzenia go są szczególnie charakterystyczne dla osób z chorobą Alzheimera. W przypadku demencji starczej urojenia występują częstokroć w połączeniu z halucynacjami i towarzyszą innym zaburzeniom neurologicznym takim jak np. spowolnienie myślenia, upośledzenia pamięci czy zmniejszeniu zdolności intelektualnych.

Warto zaznaczyć, że w starszym wieku mogą pojawić się także omawiane wcześniej zaburzenia metaboliczne takie jak np. cukrzyca czy problemy z nerkami, które także mogą prowadzić do powstania splątania.

Czytaj dalej Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

Urojenia – zespół splątaniowy

splątanieJednym z najgłębszych stanów zaburzenia świadomości jest splątanie. Objawia się ono brakiem kontaktu z otaczającym chorego światem. Towarzyszą temu dezorientacja, zaburzenia toku myślenia, niepokój ruchowy a często także urojenia i różnego rodzaju omamy.

Przyczyn powstawania zespołu splątaniowego (zespół amentywny) może być wiele. Do najczęściej występujących należą ciężko przebiegające infekcje, zatrucia, zaburzenia metaboliczne występujące np. przy cukrzycy, uszkodzeniu nerek czy wątroby. Ponadto splątanie może być także powikłaniem niektórych chorób psychicznych. szczególnie narażeni na nie są pacjenci ze zdiagnozowanymi psychozami endogennymi np. maniami czy katatonią.

Czytaj dalej Urojenia – zespół splątaniowy