Kategorie urojeń – wielkościowe

Urojenia bardzo różnią się od siebie. Niemal każdy chory ma inne objawy, ponieważ każdy jest inny. Aby jednak móc leczyć urojenia powstało wiele różnych podziałów i klasyfikacji. Wśród nich powstała również klasyfikacja ze względu na tematykę urojeń. Jedną z kategorii stanowią urojenia wielkościowe.

Urojenia wielkościowe polegają na przekonaniu chorego, o ważności swojej osoby. Najczęściej uważa on, że jest ważną osobistością, jej doradcą, przyjacielem lub inną bliską dlań osobą. Bywa, że urojenia nie dotyczą samego chorego, a jego bliskich lub przodków. Zdarza się więc, że pacjent jest przekonany, iż jest potomkiem króla, lub jego przodek był doradcą prezydenta itp.

Więcej o urojeniach i ich leczeniu można znaleźć na stronie Blog