Urojenia – czyli?…

Często mówimy o urojeniach, co jednak nie znaczy, że tak do końca wiemy, czym one są. Dziś zatem kilka podstawowych informacji o urojeniach jakie występują w chorobach psychiatrycznych.

Urojenia to zaburzenia myślenia opierające się na fałszywych przekonaniach i błędnych sądach. Chory nie przyjmuje żadnych argumentów obalających jego twierdzenia i podtrzymuje je nawet widząc dowody na brak ich prawdziwości.

Urojenia towarzyszą równym chorobom. Najczęściej można je zaobserwować w psychozach ale pojawiają się także w przebiegu schizofrenii. Duża ilość urojeń charakteryzuje zwłaszcza schizofrenię paranoidalną.

Urojenia nie mają nic wspólnego z poziomem wiedzy u chorego, co sprawia, że każdy człowiek może mieć zwidy zaniżające jego wiedzę jak też odwrotnie. Czytaj dalej Urojenia – czyli?…

Urojenia protekcyjne

W niniejszym artykule przedstawimy czytelnikowi urojenia protekcyjne.

Jak łatwo się domyślić, urojenia te dotyczą istnieniu jakiegoś protektora i opiekuna, który opiekuje się i czuwa nad chorym.

Urojenia protekcyjne pojawiają się wtedy, gdy chory najpierw słyszy głosy (tzw. omamy słuchowe) lub widzi opiekuna (tzw. omamy wzrokowe). Wówczas interpretuje owe omamy, jako znak tego, że ktoś nad nim czuwa, opiekuje się nim, czuwa nad jego losem.

Urojenia te, mogą przybierać różnorodny charakter (np. erotyczny) i w tych urojeniach chory może być przekonany, że np. ma kochankę lub kochanka i ta osoba otacza go życzliwą opieką.

Jak wskazują specjaliści, urojenia protekcyjne spotkać można w m.in. w schizofrenii, w parafrenii (objawia się omamami i urojeniami), w psychozach organicznych, a także w psychozach inwolucyjnych. Wszystkie wymienione choroby są ciężkie, ich diagnozowaniem i leczeniem zajmuje się lekarz psychiatra. Ważne, aby chory był pod stałą opieką lekarską i przyjmował zapisane leki. Czytaj dalej Urojenia protekcyjne

Urojenia ksobne

cat-822263_640W tym wpisie opiszemy urojenia ksobne zwane inaczej odnoszącymi lub ustosunkowania. Aby zrozumieć co dzieje się w głowie osoby chorej, należy zdać sobie sprawę, że osoba taka spostrzega zjawiska zupełnie prawidłowo. Następnie w sposób chorobliwy je interpretuje.

Innymi słowy urojenia ksobne to takie zaburzenia myślenia, które w rzeczywistości nie znajdują potwierdzenia. .

Dobrym przykładem może być np. oglądanie telewizji przez osobę dotkniętą urojeniami  – widzi jak prowadzący dowolny program przekazuje informacje – chory interpretuje te informacje jako aluzje do własnej osoby.

Warto podkreślić, że urojenia ksobne  bywają bardzo rozbudowane.

Zupełnie przypadkowe sytuacje chory bierze odnosi do siebie np. jest przekonany, że przechodnie w szczególny sposób patrzą na niego, rozmawiają o nim, wykonują wrogie gesty w stosunku do niego.

Literatura naukowa podaje, że urojenia odnoszące (ksobne) można spotkać m.in. w schizofrenii, a także w psychozach alkoholowych, inwolucyjnych oraz w paranoi.

Otoczenie chorego z urojeniami winno zasugerować mu wizytę u psychologa lub psychiatry – choć nie jest to łatwe, gdyż chory nie ma poczucia choroby. Lekarz po rozpoznaniu z pewnością wdroży odpowiednie leczenie (psychoterapia lub leczenie farmakologiczne). Czytaj dalej Urojenia ksobne

Urojenia wielkościowe

lion-1331876_960_720W tym artykule omówimy urojenia wielkościowe, które charakteryzują się fałszywymi przekonaniami chorego co do znaczenia, zajmowanego stanowiska, zdolności czy możliwości. Wszystko to – jak wskazują specjaliści – ma związek z nadmiernie wysoką samooceną osoby, która cierpi na urojenia wielkościowe.

W takim stanie umysłu chory może się podawać za uczonego, wynalazcę, osobę sławną, bogatą, wpływową. Osoba taka jest przekonana o tym, że ma ogromny talent, nieprzeciętne zdolności, niezwykłe umiejętności, wysoką pozycję społeczną. Bywa też tak, że chory z urojeniami wielkościowymi odnosi je do wyimaginowanych krewnych lub przodków – także bardzo wpływowych, bogatych, o ogromnym znaczeniu.

Ponadto, specjaliści wskazują na fakt, że urojenia wielkościowe mogą iść w parze z psychozami organicznymi oraz ze schizofrenią. W tej ostatniej, urojenia chorego osiągają rozmiary absurdalne np. jest przekonany, że jest cesarzem, wpływowym politykiem. Dodatkowo chory w takim stanie ma euforyczny nastrój.

Warto dodać, że urojenia wielkościowe łączą się czasem z urojeniami prześladowczymi, w których to urojeni wrogowie zagrażają choremu.

Czytaj dalej Urojenia wielkościowe

Urojenia owładnięcia

chains-433541_640W tym artykule omówimy urojenia owładnięcia, które charakteryzują się tym, że chory jest przekonany, że jego ustrój jest opanowany przez jakąś nieznaną mu siłę, człowieka lub zwierzę. Ową siłą, którą chory jest owładnięty może być np. jakieś urządzenie techniczne.

Absurdalność tych urojeń polega także na tym, że chory jest przekonany, że jakaś siła, człowiek lub zwierzę przebywają w nim samym i kierują/sterują jego postępowaniem. Z pewnością nie jest to sytuacja łatwa ani dla lekarzy, ani dla bliskich chorego.

Osoba, która cierpi na urojenia owładnięcia nie pozwoli sobie wytłumaczyć przy pomocy rzeczowych argumentów, że nikt na niego nie oddziałuje i nie wysyła sygnałów.

Kolejnym trudnym aspektem dla lekarzy w tego typu urojeniach, jest to, że chory często jest przekonany, że ma wszczepiony pod skórę chip i w ten sposób jest przez kogoś sterowany. Bywa i tak, że dochodzi do tego pewność chorego, że ktoś poprzez telepatię nasyła mu myśli, dyktuje jak ma się zachowywać i co myśleć – słowem stał się bezwolną istotą sterowaną przez innych lub jakąś nieznaną, obcą siłę.

Czytaj dalej Urojenia owładnięcia

Urojenia hipochondryczne

medications-342481_640Urojenia hipochondryczne to przekonanie chorego o tym, że jest śmiertelnie lub ciężko chory, co nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.

 

Osoby, które cierpią na urojenia hipochondryczne nader często są także nadmiernie podejrzliwe, nieufne w stosunku do otoczenia, a także niezwykle wrogie i histeryczne.

 

W urojeniach hipochondrycznych lęk chorego o swój organizm urasta do wymiaru psychozy. W takim przypadku ktoś może być przekonany, że np. choruje na raka. Warto zaznaczyć, że osoby chore z urojenia potrafią być niezwykle sugestywne i czasem najbliżsi (żona, mąż, ) zaczynają wierzyć i ich wyimaginowane choroby.

 

Dla lekarzy także nie są to łatwe sytuacje, bowiem wykonali pełną diagnostykę w kierunku choroby, którą uroił sobie pacjent np. rak żołądka. Stwierdzili, że pacjent jest zdrowy, a chory nadal kieruje zarzuty pod adresem lekarzy, że nie potrafią ani diagnozować ani leczyć.

Urojenia hipochondryczne powinny być leczone przez lekarzy psychiatrów bądź psychologów. Choć jest to proces długotrwały, chory musi wykazać dobrą wolę oraz zaakceptować fakt, że należy się leczyć. Taka postawa to pierwszy krok do powrotu do zdrowia.

Czytaj dalej Urojenia hipochondryczne

Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

seniorUrojenia pojawiają się także u osób w podeszłym wieku. Częstokroć są one objawami towarzyszącymi chorobom związanym ze starością takimi jak choroba Alzheimera czy otępienie stacze.
Urojenia pojawiają się najczęściej u seniorów, u których występuje powolna degeneracja układu nerwowego. Mogą się one przejawiać w różny sposób. Jednym ze sztandarowych przykładów urojeń w wieku senioralnym jest ustawiczne podejrzewanie osób znajdujących się w pobliżu o kradzieże czy inne złe czyny. Urojenia związane z chęcią zabrania seniorowi jego własności bądź też skrzywdzenia go są szczególnie charakterystyczne dla osób z chorobą Alzheimera. W przypadku demencji starczej urojenia występują częstokroć w połączeniu z halucynacjami i towarzyszą innym zaburzeniom neurologicznym takim jak np. spowolnienie myślenia, upośledzenia pamięci czy zmniejszeniu zdolności intelektualnych.

Warto zaznaczyć, że w starszym wieku mogą pojawić się także omawiane wcześniej zaburzenia metaboliczne takie jak np. cukrzyca czy problemy z nerkami, które także mogą prowadzić do powstania splątania.

Czytaj dalej Urojenia – towarzyszące chorobom wieku starczego

Urojenia – zespół splątaniowy

splątanieJednym z najgłębszych stanów zaburzenia świadomości jest splątanie. Objawia się ono brakiem kontaktu z otaczającym chorego światem. Towarzyszą temu dezorientacja, zaburzenia toku myślenia, niepokój ruchowy a często także urojenia i różnego rodzaju omamy.

Przyczyn powstawania zespołu splątaniowego (zespół amentywny) może być wiele. Do najczęściej występujących należą ciężko przebiegające infekcje, zatrucia, zaburzenia metaboliczne występujące np. przy cukrzycy, uszkodzeniu nerek czy wątroby. Ponadto splątanie może być także powikłaniem niektórych chorób psychicznych. szczególnie narażeni na nie są pacjenci ze zdiagnozowanymi psychozami endogennymi np. maniami czy katatonią.

Czytaj dalej Urojenia – zespół splątaniowy

Urojenia – zespół majaczeniowy

urojeniaZespół majaczeniowy nazywany jest inaczej delirium. Nazwa ta kojarzona jest najczęściej ze stanem wywoływanym przez nadużywanie alkoholu. Warto jednak wiedzieć, że przyczyn takiego zaburzenia jest znacznie więcej.
Poza alkoholem delirium może wystąpić także po wybudzeniu z głębokiej narkozy. Zdarza się, że urojenia pojawiają się u pacjenta zaraz po przebudzeniu, ale możliwe jest także ich pojawienie się po kilku godzinach, a nawet kilku dniach.

Zespół majaczeniowy może pojawić się także u chorych z wysoką gorączką, zaburzeniami elektrolitowymi, odwodnieniem czy encefalopatią mocznicową.

Niezależnie od przyczyny powstania urojeń ich objawy są podobne. Pacjent jest zdezorientowany, niepewny siebie, zalękniony. Temu stanowi mogą również towarzyszyć omamy wzrokowe i słuchowe. Czytaj dalej Urojenia – zespół majaczeniowy

Urojenia – wynikające z nadużywania alkoholu

urojenia alkoholoweUrojenia wynikające z nadużywania alkoholu nie są niczym nadzwyczajnym. Częste picie dużych ilości napojów z procentami może zakończyć się bardzo źle dla układu nerwowego pijącego. Jednym z objawów alkoholizmu są właśnie różnego rodzaju urojenia i majaki.
Z obserwacji wynika, że zwidy i omamy słuchowe, rzadziej słowne pojawiają się po 2-4 dobach od momentu przerwania dłuższego ciągu picia. Jest o czas bardzo trudny zarówno dla samego alkoholika jak i osób mu towarzyszących. Należy pamiętać, że sam brak picia nie sprawi, że omamy te znikną.

W przypadku osób, które nadużywają alkoholu niekiedy pojawia się zespół Otella. Jest to zaburzenie występujące głównie u mężczyzn. Jego istotą jest zazdrość o partnerkę. Jest to jedno z często pojawiających się urojeń. Mężczyzna bez żadnych logicznych przesłanek oskarża kobietę o zdradę i poszukuje dowodów jej winy. Długotrwałe urojenia w tym zakresie często doprowadzają do rozpadu związku spowodowanego patologiczną zazdrością.

Czytaj dalej Urojenia – wynikające z nadużywania alkoholu